Vår miljöpolicy

  • Vi lever upp till kundernas behov genom naturlig och miljövänlig service.
  • Vi bidrar till en bättre miljöprofil för våra kunder.
  • Vi bedriver ett aktivt miljöarbete där vi ständigt minimerar organisationens miljöpåverkan.
  • Vi har rätt kompetens och god kunskap om våra produkter och metoder.
  • Vi bedriver våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter.

Clean 4 U :s tjänster är baserat på neutralt PH värde, hälsosamt för den som gör jobbet, samtidigt som det är skonsamt för material och minskar slitage på ytor.

Vi lever i en tid där vi inte längre kan blunda för global miljöpåverkan

EU BlommanClean 4 U:s miljövänliga hygientjänster överträffar inte bara nuvarande miljökrav, utan uppfyller redan idag OECD:s miljömål på biologisk nedbrytbarhet för år 2032 (Organisation for Economic Co-operation and Development)

OK