Personalen är vår främsta resurs

Bild12.jpg

  • All personal som Clean 4 U bistår med har sekretess, är utbildad och legitimerad.
  • Bredskapshantering: Vid sjukdom och ledigheter tillsätter vi alltid vikarier för jobbet.

 

Kvalitetsgaranti

  • 100% kvalitetsgaranti på våra uppdrag ger dig som kund 100% säkerhet att du blir nöjd på att vi har utfört ett bra arbete.

Målbilden är skapad genom två viktiga punkter.

  • Kunden i fokus
  • Medarbetare i utveckling - Alla medarbetare skall vara engagerade inom utveckling och förbättring.

Personalens Kompetens

Bild11.jpgClean 4 U är ett företag vars organisation bygger på att vi aldrig är bättre än våra anställda, då dessa är vårt ansikte utåt. Vi satsar mycket på vår personal och detta tar sig uttryck inte minst i utbildningar, men också i de befogenheter som kan ges utrymme då personalen vi bistår med har en hög kunskapsnivå inom yrkesområdet. 

 

Clean 4 U:s organisation är bestående av administration som finns på Torngatan i Älmhult, och en tjänstedel som finns hos våra kunder vi har uppdrag hos idag. Clean 4 U har också resurspersoner i form av strategiska personer som är knutna till företaget, vilka kommer från olika segment på marknaden. 

 

Clean 4 U innehar kompetent ledning. Bolaget utbildar inom egna ansvarsområden. Vårt målsättning är att växa organiskt.

OK