Tillägstjänster privat

putsafonster.jpg

  • Gräsklippning / Trädgådsskötsel
  • Snöskottning
  • Transport till avfallsanläggning,
  • Inköpsärenden
  • Tvätt/Klädvård
  • Byte av lampor
  • Fönsterputsning

OK