Vaktmästeri

  • Posthantering 
  • Postbud 
  • Avfalls-/Återvinningstjänster 
  • Lamp- och lamprörsbyten
  • Interna omflyttningar 
  • Montering & demontering 

OK